Skolmar Jordlaboratorium

  • Et firma i utvikling - til beste for bonden!
  • La alltid jordanalyser styre dine produksjonsplaner.
  • Uten riktig tilstand i jorda kan du få overraskelser du ikke ønsker.

Forside    Om Skolmar    Jordprøver med Gps    Gps basert næringstilførsel    Produkter    Priser    Linker

GPS basert næringstilførsel

Hvorfor styrt næringstilførsel?

Variasjoner i næringstilstanden innen skiftet gjenspeiler seg i avlingen, avlingsegenskapene og verdien. Med utgangspunkt i GPS-definerte jordprøver kan variasjonene i næringstilstanden utjevnes for de enkelte næringsstoffene ved bruk av GPS-styrt tilførsel.

For å kunne foreta GPS basert næringstilførsel er det nødvendig å kunne kombinere opplysninger om hvor man er på skiftet med ønsket mengde tilført på dette stedet. Denne informasjonen brukes til å styre dosering fra spreder eller sprøyte via en traktor/redskaps-monitor. Det må være mulighet for regulering av dosering på den spreder/sprøyte som benyttes.

I praksis er det utstyr tilsvarende dette som monteres på traktor:

ruggedized-pc pil-right traktor/redskaps-monitor pil-right spreder
PC med GPS og dataprogram.
Monitor kontrollerer spreder/sprøyte.
Ønsket mengde næringsstoff tilføres aktuelt areal.

Underlaget for næringstilførsel er basert på jordprøver med GPS hvor analyseresultatene behandles i dataprogrammet FarmGOVS.

punkter Eksempel på et kart med jordprøvepunkter og skifteinformasjon.
pH kart pH kart for samme skifte med grafisk fremstilling beregnet ut fra analyseresultatene.
fosfor Fosfor kart for samme skifte med grafisk fremstilling beregnet ut fra analyseresultatene.
kalium Kalium kart for samme skifte med grafisk fremstilling beregnet ut fra analyseresultatene.
magnesium Magnesium kart for samme skifte med grafisk fremstilling beregnet ut fra analyseresultatene.
kalsium Kalsium kart for samme skifte med grafisk fremstilling beregnet ut fra analyseresultatene.[Til toppen]
JORDANALYSER + GJØDSELPLAN = SIKKER DRIFT + GOD ØKONOMI