Skolmar Jordlaboratorium

  • Det er en rimelig forsikring å ta jordprøver hvert 4. - 5. år slik at du som gårdbruker er sikker på at det alltid er de beste forhold for akkurat din produksjon.

Forside    Om Skolmar    Jordprøver med Gps    Gps basert næringstilførsel    Produkter    Priser    Linker


Bestilling av GPS prøver:

For område: Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Akershus, Hedmark
Ring til: Åge Petter Steinsett tlf: 415 05 488

For område: Oppland, Hedmark
Ring til: Ola Fyksen tlf: 900 52 815

Jordprøver med GPS

Vi tok i bruk GPS utstyr for å kunne tegne kart og posisjonsfestede jordprøvepunkter allerede i 1999/2000. Ved bruk av posisjonsdata er det mulig å se nærmere på effekten av den bearbeidingen som utføres på et skifte fra år til år.

Suzuki 4WD

For effektiv jordpøvetaking har vi bygd opp egne rigger.

Vårt utstyr er montert på en Suzuki 4WD jeep med store hjul og meget god fremkommelighet. Jordprøvetakingen utføres med hydraulisk boreutstyr for å kunne ta prøver også på telejord vinterstid. Prøvene taes ned til 20 cm og taes ut i en sirkel på ca 10 m/dia for å få et godt resultat ( 8 til 10 stikk ).

Til dette formålet benytter vi et dataprogram fra SATCON SYSTEM. Dette er utviklet spesielt for landbruket med tanke på å kunne utarbeide karter for spredningsutstyr påmontert GPS.

Det tas vanligvis en prøve pr 5 til 7 da. Dette kan vurderes sammen med gårdbrukeren alt etter hvilken arrondering det enkelte skiftet har. Vi tar opp til 700 - 800 da pr dag, litt avhengig av skiftenes størrelse.
Det tas ikke prøver på pløyd mark.
Etter at analysene er ferdig kan vi utarbeide plan for kalkspredning med GPS på de skiftene hvor dette ønskes. De skiftene hvor det er stor variasjon i pH vil ved utjevning over skiftet få bedre avlingspotensiale.

Gårdbrukeren vil nå ha en fullstendig oversikt over arealenes tilstand og behovet for hvilke tiltak som eventuelt må gjøres på kort eller lang sikt. Neste gang det skal taes ut jordprøver, tar vi disse på de samme punktene med de samme kartene, eller på de punktene som da føles som nødvendig. Resultatene legges inn i din egen bruker i jordplan.no.

Dersom det er andre spørsmål, ta bare kontakt med oss.
[Til toppen]
JORDANALYSER + GJØDSELPLAN = SIKKER DRIFT + GOD ØKONOMI