Priser på produkter fra Skolmar Jordlaboratorium
Gjeldende pr. august 2012

NB! En stor del av våre produkter vil kunne variere i pris avhengig av valutakurser!Jordprøver med GPS

Timepris for jordprøver med jeep Kr 700
Pr. skifte Kr 200
Transport:

- Vestfold
Kr 500
- Andre fylker
Kr 1000

Priseksempel for jordprøvetaking med GPS:
For et bruk på ca. 500 da med 12 skifter tas det 70 - 75 prøver. Dette gir et godt grunnlag for å utarbeide kalkingskart eller karter for individuell spredning av andre nærings-stoffer.
Arbeidet tar i størrelsesorden 6 - 8 timer.
Ser vi på dette som en fullstendig kostnad for jordprøvene over en femårs periode blir kosten pr. dekar 5 - 10 kr. pr. år.


ALLE PRISER ER EKS MVA


Sporstyrere fra LH Agro

LH Centerline Classic
inkl. vakumholder for vindusmontering
Kr 34.500
LH Centerline 220
Sporstyrer med enkel betjening.
Brukes f.eks i stedet for vanlig skum-markør.
Kr 11.500

ALLE PRISER ER EKS MVA

GPS produkter og programvare

Vi kan levere ulike GPS mottakere for tilkopling til PC eller PDA. Både 1 Hz, 4 Hz og 5 Hz gps mottakere og bluetooth (trådløs) tilkopling.
Ta kontakt for nærmere informasjon om priser og leveringstid.

Vi fører en rekke titler innen programvare for behandling av data innsamlet med GPS eller for bearbeiding av digitale kart.
Ta kontakt for nærmere informasjon.